www.ilosanomapiiri.fi    

OHJEITA VETÄJÄLLE (ks. myös ilosanomapiirin ohjeita)

Raamattuja (tai monisteita ko. evankeliumitekstistä) olisi hyvä olla käsillä muutama ylimääräinen kappale siltä varalta, etteivät kaikki tuo kirjaa mukanaan.

Jos paikalle ilmaantuu ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan, aloitetaan kokous esittelyllä. Tässä vaiheessa ihmiset eivät ole vielä kovin puheliaita - vetäjän ei pidä masentua, vaikka he parin ensimmäisen kokoontumiskerran ajan vaikuttaisivat vaisuilta. Kun ihmiset tutustuvat toisiinsa, he muuttuvat puheliaammiksi.

Vetäjä selittää piirin aluksi "pelin säännöt", jotka ovat seuraavanlaiset: 1.Vetäjä ei itse vastaa kysymyksiinsä. 2. Toisaalta vetäjä ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on väärä. Kaikki vastaukset hyväksytään sellaisinaan.  3.Vetäjä palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee rönsyilemään.  4. Piirissä kuultuja yksityisasioita ei kerrota muille.

Teksti luetaan kahteen kertaan, ensin ääneen, sitten hiljaa. Kokemus näet osoittaa, etteivät osanottajat keskity tekstiin ensimmäisellä kerralla.

Vetäjä esittää yhden kysymyksen kerrallaan. Oppaissa saattaa olla yhden numeron alla monta kysymystä, mutta ne siis luetaan yksi kerrallaan. Suluissa olevat kysymykset luetaan vain siinä tapauksessa, ettei edelliseen kysymykseen ole tullut vastausta.

Vastaaminen perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Osanottajilta ei siis kysytä vuoronperään.

Kysymykset jaellaan vasta keskustelun jälkeen. Silloin eivät osanottajat lueskele niitä keskustelun kestäessä ja mieti vastauksia kysymyksiin, joita ei ole vielä kysyttykään!

Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi oppaassa olla liikaakin kysymyksiä, ja osa niistä on jätettävä kysymättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois kaikki loppupään kysymykset, koska silloin ei päästä itse pääasiaan eli ristin juurelle.

Piiri ei saa kestää enempää kuin tunnin ja vartin, muuten kiireisimmät jäävät siitä pois.

Muista odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee kaksin- tai kolminpuhelua sinun ja puheripulisten välille.

Vetäjän pitää sanoa itselleen jokaisen piirin jälkeen: JUMALAN SANA EI TYHJÄNÄ PALAA (Jes.55:11).