www.ilosanomapiiri.fi    

Ohjeita vetäjälle

Isosten kanssa pidetään raamattupiiri ensin. Sitten isoset vetävät sen ryhmälleen. Aikaa tarvitaan vähintään kolme varttia, mieluummin tunti.

Isonen selittää piirin aluksi "pelin säännöt", jotka ovat seuraavanlaiset:

  1. Isonen ei itse vastaa kysymyksiinsä.
  2. Toisaalta isonen ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on väärä. Kaikki vastaukset hyväksytään sellaisinaan. 
  3. Isonen palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee rönsyilemään. 

Raamatun kohta luetaan vuoron perään. Kaikilla pitää olla Uusi testamentti mukana; toisen kirjasta ei saa katsoa.  On toivottavaa, että Raamatun kohta luetetaan riparilaisilla vielä toiseenkin kertaan, niin että he lukevat sen hiljaa itsekseen. Sillä tavalla keskusteltava teksti jää mieleen.

Isonen lukee taustatiedot ja alkaa sitten esittää kysymyksiä.

Jos kysymyksen perässä on numero sulkumerkkien sisällä, isonen lukee sen jakeen vielä uudelleen esitettyään kysymyksen.

Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi kysymyksiä olla liikaakin, ja osa niistä on jätettävä käsittelemättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois kaikki loppupään kysymykset, koska silloin ei päästä itse pääasiaan eli ristin juurelle.

Muista odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden, jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee kaksin- tai kolminpuhelua sinun ja puheripulisten välille.

Jos ryhmä on todella hiljainen, voi vastauksia kysyä myös vuoron perään jokaiselta.

Isonen lukee kohdan ilosanomakysymykset kahteen kertaan. Niihin vastataan hiljaa, mutta sen sijaan kaikilta kysytään, mitä he ovat piirin aikana oppineet.

© www.ilosanomapiiri.fi