Radio Patmoksessa lähetettyjä ilosanomapiirejä 2016-17


Kuuntele Mailiksen vetämä ilosanomapiiri radio-ohjelmana!

Kuninkaan pojan häät (Matt. 22:1-14) - 21. su helluntaista 1. vsk.
Merkit ihmeet ja usko (Joh. 4:46-54) - Uskonpuhdistuksen su 1. vsk.
Antakaa toisillenne anteeksi (Matt. 18:21-35) - 23. su helluntaista 1. vsk.
Kahden valtakunnan kansalaisena (Matt. 22:15-22) - 24. su helluntaista 1. vsk.
Kuolemasta elämään (Matt. 9:18-26) - 25. su helluntaista 1. vsk.
Valvokaa! (Matt. 25:1-13) - Valvomisen su 1. vsk.
Kristus kaikkeuden Herra (Matt. 25:31-46) - Tuomiosunnuntai 1.vsk.
Kuninkaasi tulee nöyränä (Mark. 11:1-11) - 1. adventtisu 2. vsk.
Kuninkaasi tulee kunniassa (Luuk. 12:35-40) - 2. adventtisu 2. vsk.
Tehkää tie Kuninkaalle (Matt. 11:7-19) - 3. adventtisu 1. vsk.
Herran syntymä on lähellä (Matt. 1:18-25) - 4. adventtisu 1. vsk.
Teille on syntynyt vapahtaja (Luuk. 2:1-20) - Joulupäivä
Aikamme on Jumalan kädessä (Luuk. 13:6-9) - Uudenvuodenaatto
Jeesus maailman valo (Matt. 2:1-12) - Loppiainen 1. vsk.
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa (Joh. 4:5-26) - 2. su loppiaisesta 2. vsk.
Jeesus herättää uskon (Joh. 4:27-30 ja 39-42) - 3. su loppiaisesta 2. vsk.
Jeesus auttaa hädässa (Matt. 14:22-34) - 4. su loppiaisesta 2. vsk.
Kristus Jumalan kirkkauden säteily (Luuk. 2:22-35) - Kynttilänpäivä 2. vsk.
Ansaitsematon armo (Matt. 19:23-30) - 3. su ennen paastoa 2. vsk.
Jeesus Getsemanessa (Joh. 18:1-14) - Hiljaisen viikon maanantai 2. vsk.
Jumalan rakkauden uhritie (Joh. 12:20-33) - Laskiaissunnuntai 2. vsk.
Jeesus kiusausten voittaja (Matt. 16:13-23) - 1. paastonajan su 2. vsk.
Herran palvelijatar (Luuk. 1:23-25, 39-45, 56-58) - Marian ilmestyspäivä 2. vsk.
Rukous ja usko (Mark. 9:14-29) - 2. paastonajan su 2. vsk.
Kunnian kuninkaan alennustie (Joh. 12:1-8) - Palmusunnuntai 2. vsk.
Pyhä ehtoollinen (Joh. 13:1-17) - Kiirastorstai 2. vsk.
Jumalan karitsa (Joh. 19:23-30) - Pitkäperjantai 2. vsk.
Kristus on ylösnoussut (Joh. 20:1-10) - Pääsiäispäivä 2. vsk.
Ylösnousseen kohtaaminen (Joh. 20:11-18) - 2. pääsiäispäivä 2. vsk.
Ylösnousseen todistajia (Joh. 21:1-14) - 1. su pääsiäisestä 2. vsk.
Hyvä Paimen (Joh. 25:15-19) - 2. su pääsiäisestä 2. vsk.
Perhe - Jumalan luomislahja (Matt. 12:46-50, Joh. 7:2-5, Mark. 3:20-22) - Perheen sunnuntai 2. vsk.
Sydämen puhetta Jumalan kanssa (Matt. 6:5-13) - 5. su pääsiäisestä 2. vsk.
Korotettu Herra (Apt. 1:1-14) - 6. su pääsiäisestä 2. vsk.
Pyhän Hengen vuodattaminen (Apt. 2:1-13) - Helluntaipäivä 2. vsk.
Salattu Jumala (Joh. 15:1-10) - Pyhän Kolminaisuuden päivä 2. vsk.
Kutsu Jumalan valtakuntaan (Luuk. 19:1-10) - 3. su helluntaista 2. vsk.
Kadonnut ja jälleen löytynyt (Luuk. 15:11-32) - 4. su helluntaista 2. vsk.
Armahtakaa! (Joh. 7:53-8:11) - 5. su helluntaista 2. vsk.
Herran palveluksessa (Matt. 16:13-23) - Apostolien päivä 2. vsk.
Rakkauden laki (Mark. 10:17-27) - 7. su helluntaista 2. vsk.
Kirkastettu Kristus (Mark. 9:2-8 - Kirkastussunnuntai 2. vsk.
Totuus ja harha (Matt. 7:13-14, Luuk. 13:24-29, Joh. 14:6) - 9. su helluntaista 2. vsk.
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa (Matt. 25:14-30) - 10. su helluntaista 2. vsk.
Etsikkoaikoja (Luuk. 4:16-30) - 11. su helluntaista 2. vsk.
Itsensä tutkiminen (Matt. 21:28-32) - 12. su helluntaista 2. vsk.
Jeesus parantajamme (Matt. 12:33-37) - 13. su helluntaista 2. vsk.
Lähimmäinen (Matt. 5:43-48) - 14. su helluntaista 2. vsk.
Kiitollisuus (Joh. 5:1-15) - 15. su helluntaista 2. vsk.
Jumalan huolenpito (Luuk. 10:38-42) - 16. su helluntaista 2. vsk.
Jumalan sanansaattajat (Matt. 18:1-6, 10) - Mikkelinpäivä 2. vsk.
Kristityn vapaus (Mark. 2:18-22) - 18. su helluntaista 2. vsk.
Rakkauden kaksoiskäsky (Mark. 12:28-34) - 19. su helluntaista 2. vsk.
Usko ja epäusko (Joh. 9:24-41) - 20. su helluntaista 2. vsk.
Antakaa toisillenne anteeksi (Matt. 18:15-22) - 23. su helluntaista 2. vsk.
Valvokaa! (Mark. 13:31-37) - Valvomisen sunnuntai 2. vsk.
Kuninkaasi tulee nöyränä (Luuk. 19:28-40) - 1. adventtisunnuntai 3. vsk.
Kuninkaasi tulee kunniassa (Luuk. 17:20-25) - 2. adventtisunnuntai 3. vsk.
Tehkää tie Kuninkaalle (Joh. 1:19-27) - 3. adventtisunnuntai 3. vsk.