Päivän Luukas

52. 4:16-21

16. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 17. ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: 18. - Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen 19. ja julistamaan Herran riemuvuotta. 20. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. 21. Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen."

Jeesus tulee käymään kotikaupungissaan vielä kerran. Nasaretin synagoga on hänelle tuttu paikka; onhan hän käynyt siellä joka viikko koko elämänsä ajan. (Niin pitäisi muuten meidänkin käydä Jumalan sanan kuulossa ja opettaa lapsemme käymään.) Tällä kertaa jumalanpalvelus on kuitenkin erilainen kuin ennen. Ensimmäistä kertaa Jeesus näet esiintyy opettajana lapsuutensa synagogassa. Kaikkien silmät suuntautuivat häneen: naapurien, entisten leikkitoverien ja opettajien, äidin, veljien... "Mitä ihmettä - aikooko tuo Jeesus ruveta saarnaamaan?" hämmästyvät nasaretilaiset.

Jeesus lukee Jesajan kirjasta kohdan, joka kuvaa Herran kärsivän palvelijan tehtävää. Sitten heittää kuulijoittensa silmille järisyttävän väitteen: "Minä olen tuo Herran palvelija. Messiaaninen aika, jota Vanhan testamentin profeetat kuvaavat, on nyt tullut. Minä olen Herran Voideltu (hepreaksi Messias), josta Jesaja puhuu." Voimme vain arvata, miltä tuo uskomaton väite kuulostaa naapurien korvissa.

Jeesus esittää ensimmäisessä saarnassaan viisikohtaisen ohjelmanjulistuksensa. Ennen kaikkea muuta hän aikoi julistaa ihmisille evankeliumin hyvää sanomaa. Hän on tullut maailmaan köyhiä, vangittuja, sokeita ja sorrettuja varten - ketkä sitten tarvitsevat ilosanomaa, jolleivät juuri he! Jeesus aikoo myös julistaa alkavaksi riemuvuoden, josta Vanha testamentti säätää, että sinä vuonna saadaan kaikki velat anteeksi.

Jo ensimmäisessä saarnassaan Jeesus siis ilmoittaa, keitä varten hän on tullut: ei rikkaita ja onnistuneita, vaan köyhiä ja kärsiviä. Siksi Jumalan on ollut pakko tehdä sinusta köyhä ja kärsivä, että sinulla olisi käyttöä hänen Pojalleen, kun tämä tahtoo luoksesi tulla.


Kirjasta Mailis Janatuinen: Jää luoksemme – Sana Luukkaan evankeliumista vuoden joka päivälle. Perussanoma, 2000. (Nettiversion paasto- ja pääsiäisaika on sovitettu kuluvan vuoden kalenteria vastaavaksi.) © www.ilosanomapiiri.fi